ყბა-სახის ქირურგია

გერმანული ჰოსპიტალის ყბა-სახის ქურურგიის დეპარტამენტი, გეგმიურ
და გადაუდებელ, როგორც მცირეწლოვან ისე ზრდასრულ პაციენტებს 24
საათის განმავლობაში სთავაზობს:

  •  ყბა-სახის მიდამოში არსებული ანთებითი პროცესების მკურნალობას
  •  ტრავმების დროს რეკონსტრუქციულ და პლასტიკურ ოპერაციებს
  •  კეთილთვისებიანი სიმსივნეების მკურნალობას
  •  ყბა სახის მიდამოში თანდაყოლილი ანომალიების და განვითარების მანკების ოპერაციულ - როგორც რეკონსტრუქციულ ისე პლასტიკურ

მკურნალობას .

გერმანული ჰოსპიტალი