მიკროქირურგია

გერმანული ჰოსპიტალის მიკროქირურგიული დეპატრამენტი პაციენტებს 24 საათის განმავლობაში სთავაზობს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომსახურებას, რომლებიც უზრუნველყოფენ ოპერაციებს შემდეგი მიმართულებით:

 • ნაწიბურის კორექცია
 • დაზიანებული მყესების მთლიანობის აღდგენა, რეკონსტრუქცია, პლასტიკა
 • დაზიანებული პერიფერიული ნერვების მთლიანობის აღდგენა,რეკონსტრუქცია, პლასტიკა
 • მხრის წნულის რეკონსტრუქცია
 • დიუპიუტრენის კონტრაქტურა (ხელისგულის აპონევროზის ამოკვეთა)
 • მაჯის გვირების სინდრომი (შუათანა ნერვის დეკოპრესია)
 • იდაყვის გვირაბის სინდრომი (იდაყვის ნერვის დეკომპრესია)
 • ტკაცუნა თითი (ბეჭდისებური იოგის გაკვეთა)
 • დამწვრობის შემდგომი მოხრითი ან გაშლითი კონტრაქტურა
 • ჰიგრომა ( ჰიგრომის ამოკვეთა)
 • მტევნის სხვადასვა სიმსივნეები (სიმსივნის ამოკვეთა)
 • მხრის წნულის დაზიანება ( მხრის წნულის პლასტიკა)
 • პერიფერიული ნერვების ძველი დაზიანება (რეკონტრუქციული ოპერაციები)
 • საჯდომი ნერვის დაზიანება (ნერვის ნაკერი, პლასტიკა რეკონტრუქცია)
 • ნერვის დაზიანება (ნერვის ნაკერი, პლასტიკა რეკონტრუქცია)
 • სხვადასხვა ლოკალიზაციის შეუხორცებელი ჭრილობების მკურნალობა
გერმანული ჰოსპიტალი