მაია რეხვიაშვილი

სამედიცინო დირექტორი

სამუშაო გამოცდილება

  • 2021 წლიდან დღემდე  -  "გერმანული ჰოსპიტალი" - სამედიცინო დირექტორი.
  • 2020 წლიდან  დღემდე - უნივერსიტეტ "გეომედის" მიწვეული ლექტორი.
  • 2019-2021  წწ   -  "გერმანული ჰოსპიტალი" -   ენდოკრინოლოგი,  გერმანული  მიმართულების ხელმძღვანელი 
  • 2013 წლიდან დღემდე -  კლინიკა ,,ავერსი” -  ენდოკრინოლოგი,  სარეზიდენტო პროგრამის                     განმახორციელბელი ბავშვთა ენდოკრინოლოგიაში
  • 2010 -2019წწ -  ს/ს ვერე XXI-ს კლინიკა ,,მედსი” ბავშვთა და მოზარდთა ფიზიკური და სქესობრივი                      განვითარების ცენტრის, ენდოკრინოლოგი
  • 2010 წლიდან დღემდე -   ,,დ. მეტრეველის სამედიცინო ცენტრი“ -  ენდოკრინოლოგი

განათლება

  • 1986-1993 წწ.   თბილისის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტი
  • 2001 წელი  - სახემწიფო სერთიფიკატი , სპეციალობა ენდოკრინოლოგია 
  • 2011 წელი - წელი სახლემწიფო სერთიფიკატი სპეციალობით  ბავშვთა  ენდოკრინოლოგია
გერმანული ჰოსპიტალი